Psychostasia

Daemonia Nymphe Δαιμονία Νύμφη “Selene’s Awakening Horos” official music video

Music composed arranged and performed by Spyros Giasafakis & Evi Stergiou (Daemonia Nymphe)

‘Selene’s Awakening Horos’ © 2013 Daemonia Nymphe

Album “Psychostasia”
Yiannis Katsaris: Director of Photography/Editor
Directed by Daemonia Nymphe and Anastasia Revi

Sculptures by Spyridon Giasafakis

Actors/Dancers : Anastasia Revi, Denise Moreno, Tobias Deacon, Annabelle Brown, Matthew Wade, Greta Lange, Dimitris Kouimtsides, Beatrice Hatzipateras, Martha Dais, Spyros Giasafakis and Evi Stergiou